++Sitene Ekle
online sınav İhale suretiyle yapılacak taşıma giderlerinin ödenmesinde, aşağıdaki belgelerden hangisi aranır?
İhale suretiyle yapılacak taşıma giderlerinin ödenmesinde, aşağıdaki belgelerden hangisi aranır?
A Taahhüt dosyası, Fatura, Taşınır işlem fişi
B Taahhüt dosyası, Fatura, Hizmet işleri hakediş raporu
C Taahhüt dosyası, Fatura, Harcama talimatı
D Taahhüt dosyası, Fatura, Yapım işleri hakediş raporu
E