++Sitene Ekle
online sınav 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işlerde çalışan işçilere ödenecek ihbar tazminatı ödemelerinde, aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işlerde çalışan işçilere ödenecek ihbar tazminatı ödemelerinde, aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
A Hizmet cetveli
B Çeşitli Ödemeler bordrosu
C İhbar tazminatının hesaplanmasını gösteren belge
D Harcama talimatı
E