++Sitene Ekle
online sınav Vasilere yapılacak ödemelerde vasi, aşağıdaki belgelerden hangisine göre tespit edilir?
Vasilere yapılacak ödemelerde vasi, aşağıdaki belgelerden hangisine göre tespit edilir?
A Veraset ilamı
B Mahkeme ilamı
C Onaylı nüfus cüzdanı sureti
D Vekaletname
E