++Sitene Ekle
online sınav Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde harcama talimatı ve gereken hallerde kredi izin yazısı, kanıtlayıcı belge olarak aşağıdaki belgelerden hangisine eklenir?
Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde harcama talimatı ve gereken hallerde kredi izin yazısı, kanıtlayıcı belge olarak aşağıdaki belgelerden hangisine eklenir?
A Onay belgesi
B Mahsup belgesi
C ödeme emri belgesi
D Muhasebe işlem fişi
E