++Sitene Ekle
online sınav 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre, taşınmaz mal alım bedellerinin ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranır?
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre, taşınmaz mal alım bedellerinin ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranır?
A Taahhüt dosyası, tapu senedi veya çaplı tasarruf vesikasının onaylı örneği
B Harcama talimatı, ihale komisyonu kararı
C Harcama talimatı, tapu senedi veya çaplı tasarruf vesikasının onaylı örneği
D Taahhüt dosyası, harcama talimatı
E