++Sitene Ekle
online sınav Gazete, dergi, radyo, televizyon ve benzeri araçların abone giderlerinin ödenmesinde hangi belgeler aranır?
Gazete, dergi, radyo, televizyon ve benzeri araçların abone giderlerinin ödenmesinde hangi belgeler aranır?
A Harcama talimatı ve fatura
B Onay belgesi, fatura
C Harcama talimatı, fatura ve TİF
D Piyasa fiyat araştırması tutanağı, fatura ve TİF
E