++Sitene Ekle
online sınav Makine, alet, araç ve taşıt kira bedelleri ile bilgisayar sistemleri ve yazılımları kira bedellerinin ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
Makine, alet, araç ve taşıt kira bedelleri ile bilgisayar sistemleri ve yazılımları kira bedellerinin ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
A Taahhüt dosyası
B Fatura
C Hizmet işleri hakediş raporu
D taşınır işlem fişi
E