++Sitene Ekle
online sınav Yurtdışından yapılacak tüketim mal, malzeme, demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde gerekli olmayan belge aşağıdakilerden hangisidir?
Yurtdışından yapılacak tüketim mal, malzeme, demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde gerekli olmayan belge aşağıdakilerden hangisidir?
A Dövizin bankaca yurt dışına transfer edildiğine ilişkin belge,
B Taşıma senedi (konşimento),
C Mal ve malzeme almalarında, TİF,
D Maliye Bakanlığının onay yazısı
E