++Sitene Ekle
online sınav Fatura yerine geçmeyen belge aşağıdakilerin hangisidir?
Fatura yerine geçmeyen belge aşağıdakilerin hangisidir?
A Elektronik uçak yolcu biletleri
B Serbest meslek makbuzu
C Gider pusulası
D Proforma fatura
E