online sınav Devlet Memurunun kasıt,kusur,ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa ,bu zararın hangi bedel üzerinden ödenmesi esastır ?
Devlet Memurunun kasıt,kusur,ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa ,bu zararın hangi bedel üzerinden ödenmesi esastır ?
A Emsal Bedel
B Maliyet Bedeli
C Rayiç Bedeli
D İz Bedeli
E