online sınav 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi için aile yardımı ödeneği verilir?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi için aile yardımı ödeneği verilir?
A Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar
B Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışan çocuklar
C Devletçe okutulan çocuklar
D Burs alan çocuklar
E