online sınav 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre fazla çalışmanın ücretle karşılanmadığı hallerde personele yaptırılacak fazla çalışmanın kaç saati için bir gün izin verilir? (2008)
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre fazla çalışmanın ücretle karşılanmadığı hallerde personele yaptırılacak fazla çalışmanın kaç saati için bir gün izin verilir? (2008)
A 6
B 8
C 10
D 12
E