online sınav 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi görevden uzaklaştırma yetkisine sahip olanlardan değildir?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi görevden uzaklaştırma yetkisine sahip olanlardan değildir?
A Bakan
B Vali
C Daire Başkanı
D Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri
E