online sınav 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil tekerrüründe aşağıdakilerden hangisi yapılır?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil tekerrüründe aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A Bir derece ağır ceza uygulanır.
B Aynı ceza uygulanır.
C Memurluktan çıkarılır.
D Kademe ilerlemesi durdurulur.
E