online sınav 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre mazeretsiz veya kurumlarınca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın görevini terk eden ve bu terki kesintisiz on gün sürdüren memurla ilgili olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre mazeretsiz veya kurumlarınca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın görevini terk eden ve bu terki kesintisiz on gün sürdüren memurla ilgili olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur?
A Yazılı müracaatı aranmaksızın çekilme isteğinde bulunmuş sayılır.
B Aylığından 1/8 oranında kesinti yapılır.
C Görev değiştirilir.
D Kınama cezası verilir.
E