online sınav 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurların yer değiştirme ile ilgili atama esasları aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurların yer değiştirme ile ilgili atama esasları aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?
A Genelge
B Yönerge
C Yönetmelik
D Kanun
E