online sınav 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdaki unvanlardan hangisi Teknik Hizmetler Sınıfında değildir?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdaki unvanlardan hangisi Teknik Hizmetler Sınıfında değildir?
A Biyolog
B Mühendis
C Yöneylemci
D İstatistikçi
E