online sınav 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdaki görevlerden hangisi Genel İdare Hizmetleri sınıfı kapsamına girer?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdaki görevlerden hangisi Genel İdare Hizmetleri sınıfı kapsamına girer?
A Avukat
B Mühendis
C Şube Müdürü
D Biyolog
E