online sınav 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memurları kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri hangi durumda açıklayabilirler?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memurları kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri hangi durumda açıklayabilirler?
A Bulundukları görevden başka bir göreve atanmaları halinde
B Emekli olduklarında
C Görevlerinden istifa etmeleri halinde
D Yetkili bakanın yazılı izin vermesi halinde
E