online sınav 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru amirinden aldığı emri Anayasa kanun tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru amirinden aldığı emri Anayasa kanun tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A Yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir.
B Yerine getirir fakat bu aykırılığı o emri verene bildirir.
C Yerine getirmez ve bir üst makama bildirir.
D Yerine getirir fakat yargıya başvurur.
E