online sınav Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun temel ilkeleri arasında yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun temel ilkeleri arasında yer almaz?
A Eşitlik
B Sınıflandırma
C Liyakat
D Kariyer
E