online sınav Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Kanuna göre yapılan bir ödeme değildir?
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Kanuna göre yapılan bir ödeme değildir?
A Kıdem aylığı
B İş güçlüğü zammı
C Temel ücret
D Ödül
E