online sınav Hakkında ceza kovuşturması başlatılan bir Devlet memuru için aynı olay nedeniyle disiplin soruşturması da gerekiyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Hakkında ceza kovuşturması başlatılan bir Devlet memuru için aynı olay nedeniyle disiplin soruşturması da gerekiyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A Disiplin soruşturması düşer.
B Disiplin soruşturması geciktirilmeden başlatılır.
C Disiplin soruşturması ceza kovuşturmasının bitimine kadar ertelenir.
D Ceza kovuşturması düşer.
E