online sınav Aşağıdaki hesaplardan hangisi Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde hem dönen varlıklar hem de duran varlıklar ana hesap grubunda yer alan hesaplardan değildir?
Aşağıdaki hesaplardan hangisi Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde hem dönen varlıklar hem de duran varlıklar ana hesap grubunda yer alan hesaplardan değildir?
A Gelirlerden Alacaklar Hesabı
B Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı
C Menkul Varlıklar Hesabı
D Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı
E