online sınav 657 sayılı Kanuna göre, Devlet memurunun ölümü halinde hak sahiplerine ödenecek ölüm yardımı ödeneği tutarı aşağıdakilerden hangisidir?
657 sayılı Kanuna göre, Devlet memurunun ölümü halinde hak sahiplerine ödenecek ölüm yardımı ödeneği tutarı aşağıdakilerden hangisidir?
A En yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) üç katı tutarında ölüm yardımı ödeneği verilir.
B En yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında ölüm yardımı ödeneği verilir.
C En yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) tutarı kadar ölüm yardımı ödeneği verilir.
D En yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge hariç) üç katı tutarında ölüm yardımı ödeneği verilir.
E