online sınav Gelir Vergisi Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi gelirin konusuna giren kazanç ve iratlardan değildir?
Gelir Vergisi Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi gelirin konusuna giren kazanç ve iratlardan değildir?
A Menkul sermaye iradı
B Ücret
C Ticari Kazanç
D Veraset
E