online sınav Aşağıda sayılan ödemelerden hangisi Gelir Vergisi Kanununa göre ücret olarak vergilendirilmez?
Aşağıda sayılan ödemelerden hangisi Gelir Vergisi Kanununa göre ücret olarak vergilendirilmez?
A Kurumların yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen kar payları
B Sporculara transfer ücreti olarak ödenen paralar
C Yarışma jürisi üyelerine ödenen paralar
D Bilirkişilere yapılan ödemeler
E