online sınav Gelir Vergisi Kanununa göre aşağıda sayılan gelir unsurlarından hangisini elde edenler geçici vergi öderler?
Gelir Vergisi Kanununa göre aşağıda sayılan gelir unsurlarından hangisini elde edenler geçici vergi öderler?
A Serbest meslek kazancı
B Gerçek usulde zirai kazanç
C Menkul sermaye iradı
D Ücret
E