online sınav Adi komandit şirketlerde komanditer ortakların şirket karından aldıkları pay hangi kazanç türüne girmektedir?
Adi komandit şirketlerde komanditer ortakların şirket karından aldıkları pay hangi kazanç türüne girmektedir?
A Ticari kazanç
B Menkul sermaye iradı
C Serbest meslek kazancı
D
E