online sınav Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanununa göre menkul sermaye iradı sayılmaz?
Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanununa göre menkul sermaye iradı sayılmaz?
A Her nevi alacak faizleri
B İştirak hisselerinden doğan kazançlar
C Hisse senedi alım satım kazançları
D Her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri
E