online sınav Gelir Vergisi Kanununa göre, aşağıda sayılanlardan hangisi beyan edilecek gelirden indirilemez?
Gelir Vergisi Kanununa göre, aşağıda sayılanlardan hangisi beyan edilecek gelirden indirilemez?
A Şahıs Sigorta Primleri
B Özel Eğitim ve sağlık harcamaları indirimi
C Öğrencilere Verilen Burslar
D Bağış ve yardım indirimi
E