online sınav Gelir Vergisi Kanununa göre, aşağıda sayılanlardan hangisi hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilemez?
Gelir Vergisi Kanununa göre, aşağıda sayılanlardan hangisi hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilemez?
A Yabancı ülkelerde gelir üzerinden ödenen vergiler
B Mevduat faizleri üzerinden kesinti yoluyla ödenen vergiler
C Ödenmemiş geçici vergiler
D Yıllara sari inşaat işi dolayısıyla yapılan kesintiler
E