İstediğiniz Konunun Soru Sayısını Girip Enter Tuşuna basınız !...
Toplam Soru Miktarı 120 soruyu geçemez.
Seç Soru Sayısı Milli Emlak Kanunları
21 1 Nolu CB. Kararnamesi- Çevre ve Şehircilik
21 3082 Sayılı Kanun
115 3402 Sayılı Kadastro Kanunu
10 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun
14 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan... Yasa
113 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
30 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu
37 3621 Sayılı Kıyı Kanunu
89 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
26 4070 Sayılı Kanun
7 Genel Esaslar


.