++Sitene Ekle

İstediğiniz Konunun Soru Sayısını Girip Enter Tuşuna basınız !...
Toplam Soru Miktarı 120 soruyu geçemez.

Seç Soru Sayısı Muhasebe Kanunları
82 Taşınır Mal Yönetmeliği - 1
34 5018 Sayılı Kanun-1 Kısım Genel Hükümler
32 5018 sayılı Kanun 2.Kısım Bütçelerin Uygulama Esasları
33 5018 Sayılı Kanun-2. Kısım-Kamu İdare Bütçeleri
115 5018 Sayılı Kanun 1
54 5018 Sayılı Kanun-3
108 5018 Sayılı Kanun 4
100 5018 Sayılı Kanun 5
43 Sınavlarda Çıkmış Sorular -5018
98 G.Y.M.Y
83 G.Y.M.Y -1
66 M.Y.M.Y.
87 4734 Kamu İhale Kanunu 1
101 4734 Kamu İhale Kanunu 2
103 4734 Kamu İhale Kanunu 3
8 4374 K.İ.K. - Açık İhale Usulü
50 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
67 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
96 6245 Sayılı Harcırah Kanunu -1
122 Harcama Belgeleri Yönet.
101 Harcama Belgeleri Yönetmeliği - 1
90 Taşınır Mal Yönetmeliği
35 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu
2 Mali İstatistik Raporlama
105 178 Sayılı K.H.K.